Registerbeskrivning i enlighet med 10 § i personuppgiftslagen (523/99) i Finland

 1. Registeransvarig

Pedihealth Oy

Svaanintie 4

90230 OULU

Tfn. + 358 20 740 1330

info@pedihealth.fi

2. Registrets namn

Kundregister.

3. Avsikt med hantering av personuppgifter

Personuppgifter används för skötsel av kundrelationer.

4. Datainnehållet i registret

Kunddatabas innehåller följande eventuella uppgifter:

  • Namn
  • Postadress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Företag
  • Företagsadress
  • Beställningsuppgifter

5. Regelmässiga informationskällor

Som registrets regelmässiga informationskälla fungerar den information som kunderna ger vid köp.

6. Regelmässiga uppgiftsöverlåtelser

Registeruppgifter lämnas inte ut till någon externpart om finländska myndigheter inte annars kräver.

7. Radering av uppgifter

Uppgifter kan raderas om kunden så kräver.

8. Överlåtelse av uppgifter och överföring av uppgifter utanför EU:s eller EES gränser

Personuppgifter överförs inte till mottagare utanför EU eller EES.

9. Principer för skydd av registret

Personuppgifter sparas konfidentiellt. Datanät och den utrustning där registret ligger har skyddats med en brandvägg och med hjälp av andra tekniska åtgärder.