Elle Tens 2

Produktkod: 4116

<p style="text-align: justify;">Elle TENS 2 &auml;r en modern och effektiv metod f&ouml;r l&auml;kemedelsfri sm&auml;rtlindring. Den kan anv&auml;ndas i slutet av graviditet (fr&aring;n graviditetsvecka 37) och vid f&ouml;rlossning. Elle TENS 2 kan anv&auml;ndas ocks&aring; f&ouml;r lindring av olika sm&auml;rttillst&aring;nd som nack-, rygg-, och mensv&auml;rk samt postoperativa sm&auml;rt&ouml;r.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle TENS 2 har n&aring;rga nya kvaliteten som den traditionell Elle TENS inte har: Elle TENS 2 kan anv&auml;ndas ocks&aring; f&ouml;r att m&auml;ta tiden sammandragningar varar i sekunder och att m&auml;ta tiden mellan sammandragningarna.</p>
<p style="text-align: justify;">TENS (Transcutaneous Eletrical Nerve Stimulation - transkutan elektrisk nervstimulering) bygger p&aring; att svaga elektriska pulser passerar genom huden via elektrodplattor in i de underliggande nervfibrerna. TENS-pulserna hj&auml;lper kroppen att producera sina egna sm&auml;rtlindrande kemikalier som endorfiner och encefaliner.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle TENS 2 har tv&aring; tillst&aring;nd (Mode):</p>
<p style="text-align: justify;">Mode 1: (Burst 1 och Boost 1) Anv&auml;nds huvudsakligen under f&ouml;rslossningens f&ouml;rsta skeden.</p>
<p style="text-align: justify;">Mode 2: (Burst 2 och Boost 2): Anv&auml;nds under f&ouml;rlossningens lopp, n&auml;r v&auml;rkarna kommer oftare.</p>
<p style="text-align: justify;">Knappen Opti-Max g&ouml;r Elle TENS 2 extra m&aring;ngsidig: Med Opti-Max knappen kan &ouml;kas eller minskas respektive str&ouml;mpulsniv&aring;n som &ouml;verf&ouml;rs till elektrodplattorna. Elle TENS 2 har fem Opti-Max-niv&aring;er.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle TENS 2 levereras med:</p>
<p style="text-align: justify;">- Elle TENS 2 -apparat</p>
<p style="text-align: justify;">- en f&ouml;rpackning med fyra sj&auml;lvh&auml;ftande elektroder</p>
<p style="text-align: justify;">- tv&aring; anslutningskablar och en reservkabel</p>
<p style="text-align: justify;">- tv&aring; AA-batterier och tv&aring; reservbatterier</p>
<p style="text-align: justify;">- en f&ouml;rvaringsp&aring;se</p>
<p style="text-align: justify;">- en halsrem med snabb frig&ouml;ring</p>
<p style="text-align: justify;">- en bruksanvisning</p>
<p style="text-align: justify;">- en EMC-dokumentation</p>
126,00 € (moms 24 %)
101,61 € (moms 0 %)

Antal

- +

Vill du ha mer information om
Elle Tens 2