TENS

TENS (transkutan elektrisk nervstimulering) är en modern metod för smärtlindring som bygger på stimulering med svaga elektriska strömmar. En TENS-apparat skickar impulser genom elektroder på huden i närheten av det smärtande område. Impulserna hjälper kroppen att släppa sina egna smärtstillande ämnen som endorfiner.

ELLE Tens används för smärtlindring i slutet av graviditet och vid förlossning. ELLE Tens kan användas från graviditetsvecka 37.

Apparaten kan användas också för lindring av olika smärttillstånd: nack- och ryggvärk, mensvärk samt postoperativa smärtör.